Privacy Policy

De Ouderraad Eikenlaar Reet waardeert jouw privacy en engageert zich om jouw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Persoonlijke gegevens betekenen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

ACCEPTATIE VAN HET BELEID
Het gebruik van deze website is onderworpen aan dit web-privacybeleid. Door ons persoonlijke gegevens te gebruiken, begrijpt u dat u instemt met het verzamelen, verwerken, overdracht en het gebruiken van dergelijke informatie zoals uiteengezet in dit web-privacybeleid. Waar dit toepasselijk vereist is, zullen we je om uitdrukkelijke toestemming vragen. Als dit web-privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, word je geadviseerd dit web-privacybeleid regelmatig te raadplegen.

GEGEVENSBEHEERDER
De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens via deze website is Ouderraad Eikenlaar Reet, feitelijke vereniging met adres te Processieweg 2 in 2840 Reet. Gegevensbeheerder betekent dat de Ouderraad Eikenlaar Reet, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens bepaalt.

CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS
We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren via onze normale activiteiten, zowel online als offline. Deze omvatten, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst of met ons communiceert of onze website bezoekt en gebruikt. We ontvangen ook persoonlijke informatie van je om bepaalde diensten zoals bestellingen wafelverkoop, inschrijvingen activiteiten,… uit te voeren.

De categorieën persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken omvatten:

  • Contactinformatie die ons in staat stelt om met jou te communiceren, zoals jouw naam, voornaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres, naam van je kind, klasnummer van je kind,… kunnen sturen die wij je bieden op onze website;
  • Relatie-informatie die ons kan helpen met je zaken te doen, zoals de soorten producten en diensten die je mogelijk interesseren, contacten product voorkeuren, talen, gegevens rond jouw specifieke behoeftes (wafelverkoop,…)

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
De Ouderraad Eikenlaar Reet gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Verbetering van de website: onderhouden, aanpassen en verbeteren van de website
Onze relatie beheren: goede en efficiënte communicatie met je kunnen voeren
Uitvoeren van geplaatste bestellingen : wanneer je een bestelling bij ons plaatst om de levering te kunnen uitvoeren

We kunnen jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende juridische gronden:

  • jouw toestemming
  • tijdens de precontractuele fase voorafgaand aan de totstandkoming en uitvoering van een contract (bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling)
  • tijdens de uitvoering van een contract met jou
  • omwille van wettelijke of reglementaire verplichtingen
  • omwille van de legitieme belangen

HET DELEN VAN GEGEVENS
In verband met de hierboven beschreven doeleinden in Deel 4, kunnen we jouw persoonlijke gegevens mogelijk delen met derde partijen:

  • Derde partijen: derde partijen kunnen volgende partijen zijn: diensten van de gemeentelijke basisschool Eikenlaar Reet, de gemeente Reet, leveranciers,… om namens ons diensten of functies te leveren of uit te voeren. We kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan deze derde partijen om deze services en functies uit te voeren.
  • Wettelijke verplichtingen: we kunnen persoonlijke gegevens over personen ook beschikbaar stellen aan openbare of gerechtelijke autoriteiten, wetshandhavingspersoneel en agentschappen zoals vereist door de wet, inclusief om na te komen aan de nationale veiligheid of wetshandhavingsvereisten, en ook aan agentschappen en rechtbanken in de landen waar we actief zijn . Waar toegestaan door de wet, kunnen we dergelijke informatie ook bekendmaken aan derde partijen (inclusief Juridische adviseurs) wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om onze rechten op andere wijze af te dwingen, onze eigendommen of de rechten,…

BEHOUD
Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

VEILIGHEID
Wij hanteren toepasselijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen toe die redelijkerwijs zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen tegen toevallige of rechtmatige vernietigingen, verlies, wijzigingen, onbevoegde bekendmaking of toegang, tegen andere rechtmatige vormen van verwerking. Toegang tot de persoonlijke gegevens zijn beperkt tot geautoriseerde ontvangers op een need-to know basis. In het geval dat er een veiligheidsinbreuk is die leidt tot een inbreuk in de persoonlijke gegevens, zal onze medewerker onmiddellijk de Procedure voor Inbreuken op jouw Persoonlijke Gegevens opstarten. Indien het nodig is zal je gecontacteerd worden en zal je blijvend op de hoogte gehouden worden.

RECHTEN VAN DE GEGEVENSPERSOON
Je hebt het recht om bij Ouderraad Eikenlaar Reet toegang te vragen tot en verbetering of verwijdering van de persoonlijke gegevens of beperkingen van verwerkingen met betrekking tot je of om bezwaar te maken tegen de verwerkingen, evenals het recht op gegevensportabiliteit. Je kan ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

CONTACT
Als je opmerkingen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier.