Ouderraad GBS Eikenlaar

Wat doet de ouderraad Eikenlaar Reet eigenlijk?

De ouderraad is een officieel onderdeel van de school. De voornaamste taken van de Ouderraad Eikenlaar Reet bestaan uit:

  1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  3. De school praktisch en/of financieel ondersteunen
  4. Meedenken met de school

Dit klinkt allemaal misschien nogal bombastisch en gewichtig, maar we leggen het je graag uit aan de hand van enkele praktische zaken en/of activiteiten.

Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs

Uiteraard gaan wij jou niet vertellen hoe jij jouw kind moet opvoeden. Wel is het onze missie om als tussenschakel te functioneren tussen jou als ouders en de school. Hierbij gaat het niet om “mijn” kind of “jouw” kind, maar om “het kind”. Vanuit de ouderraad bekijken we het vanuit een breder perspectief.

Dit geldt zowel naar de school toe als naar de ouders toe. We proberen te luisteren naar verwachtingen en mogelijkheden en proberen dit zo efficiënt mogelijk door te communiceren naar de andere partij. Dit alles op een opbouwende en constructieve manier.

Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school

Waar leer je de andere ouder of leerkracht beter kennen dan op een informele activiteit. Jaarlijks organiseren we als ouderraad van Basisschool Eikenlaar verschillende activiteiten waar je elkaar kunt ontmoeten. Of helpen we de leerkrachten bij hun activiteiten. Denken we maar aan de mysterieuze streekbierenavond, de kerstrun, het theatercafé, het schoolfeest,….

De school praktisch en/of financieel ondersteunen

De ouderraad van de Basisschool Eikenlaar heeft al jarenlang een gezonde manier om gelden te verzamelen en ze te investeren. Hiermee kunnen we voor de kinderen talrijke zaken aankopen die hen ten goede komen. Eén van de laatste grote investeringen die de ouderraad Eikenlaar gefinancierd heeft is de aanleg van de speelplaats van de kleuters. Al gauw een investering van enkele duizenden euro’s.

Zo zie je maar dat er het ingezamelde geld echt goed besteed wordt.

Meedenken met de school

De ouderraad komt enkele keren per jaar samen als ouderraad. Tijdens deze vergaderingen is er ook telkens een delegatie van het lerarenkorps bij. Soms een juf, soms een meester en meestal ook een lid van de directie. Tijdens deze meetings worden er tal van agenda punten besproken en worden er langs beide kanten meningen gewisseld hoe we alles optimaal kunnen laten verlopen voor de kinderen.

Bovendien is het ook zo dat enkele leden van de ouderraad ook deel uitmaken van een hoger comité, zijnde de schoolraad. Ook daar vertegenwoordigen wij als ouderraad jullie stem als ouder en proberen wij het belang van het kind zoveel mogelijk centraal te stellen.